Участници

9 септември 2023 година

Reaven (Франция)

The Big Deal (Сърбия)

Попокатепетъл (България)


10 септември 2023 година

Ronnie Romero и Еридан

П.И.Ф. и приятели

Hammer Dance (Bulgaria)